Verbinden Dat Loont – het bedrijf

Verbinden Dat Loont is een bedrijf, opgericht door Kim van Loon, dat zich specialiseert in het verbinden en bij elkaar brengen van private en publieke partijen door samen te werken, te communiceren, oplossing- en resultaatgericht te werken.

Zorgen dat bedrijven en overheden elkaar kunnen en willen begrijpen. Commercieel denken en handelen in een non-profit organisatie wordt steeds belangrijker. Hands on te werk gaan, goed luisteren, samenwerken, verplaatsen in het belang voor de ander zijn absolute voorwaarden voor succes. Zo kunnen maatschappelijke, economische en sociale (MES) projecten tot uitvoering komen.

De basis, die nodig is om zo te kunnen werken, komt voort uit de jarenlange ervaring van Kim in commerciƫle functies in het bedrijfsleven en adviesfuncties bij de lokale en regionale overheid.

Kim heeft een grote passie voor vastgoed, ondernemerschap & gebiedstransformaties. Dit uit zich in het succesvol begeleiden van (startende) ondernemers in hun huisvestingstraject, adviseren bij gebiedsontwikkelingen, vermarkten van bestaande initiatieven d.m.v. sales, acquisitie, marketing & communicatie.
Daarnaast beschikt Kim over een zeer groot netwerk in de regio Haaglanden bij bedrijven en overheden, die zij inzet om bovenstaande te kunnen realiseren.

Verbinden - is waar het om gaat en - Dat Loont.

Het gezicht achter het bedrijf

Lees meer over Kim