Economie

Kim heeft ruime ervaring opgedaan binnen economische afdelingen van en voor gemeenten in regio Haaglanden. Hierbij adviseert en begeleidt Kim bedrijven in huisvestingstrajecten ten behoeve van behoud van werkgelegenheid voor Den Haag e.o. Daarnaast adviseert Kim afdelingen die zich bezig houden met detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren. 

  • Adviseren van (startende) bedrijven
  • Opstellen en adviseren van economische agenda of visie: welk profiel past bij een gemeente
  • Transformatie opgave
  • Procesbegeleiding bij aanvraag vergunningen of wijzigingen bestemmingsplannen
  • Stimuleren en ontwikkelen van programma’s voor behoud & groei van werkgelegenheid

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie over maatschappelijk ondernemen