Sociaal Ondernemen

Sociaal ondernemen is niet meer weg te denken. Steeds meer initiatieven die ontstaan als innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar hierbij nodig om samen doelstellingen te behalen. Door de kracht van Kim deze twee bij elkaar te brengen en beider taal te spreken, worden deze opgaven een gezamenlijk succes.

  • Bewust maken van het toenemende belang van sociaal ondernemerschap bij bedrijven
  • Social Return on Investement (SROI) om kwetsbare doelgroepen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk
  • Organiseren van bijeenkomsten op het gebied van sociaal ondernemen, zoals jongeren verbinden aan het netwerk van ondernemers en bedrijven

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie over maatschappelijk ondernemen