Opdrachten

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Opzetten, vormgeven en uitvoeren van het Account  Management Bedrijven. Een nieuwe rol binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.

In deze rol houdt Kim zich bezig met:

  • Het opbouwen en onderhouden van interne en externe netwerken: afdelingen binnen de gemeente, ondernemers netwerken lokaal in Leidschendam-Voorburg en in de regio Haaglanden.
  • Als spin het web zorgt Kim voor soepel verloop van o.a. aanvragen over vergunningen, bestemmingsplannen, huisvestingsvraagstukken.
  • De vertaling maken van vraag en signalen uit de markt naar beleid en vice versa.
  • Bedrijfsbezoeken organiseren, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
  • Opstellen van de Economische Agenda - economische profielschets van de gemeente Leidschendam-Voorburg
  • Advies opstellen met betrekking tot transformatie aanvragen en gebiedsontwikkelingen

Motus Beheer

Motus Beheer heeft Kim gevraagd te helpen bij het vermarkten en het gestalte geven van hun ideeën & concepten voor gebiedsontwikkelingen in Den Haag e.o. Vanuit Denkstof - de denktank van Motus - ontstaan concepten, waarbij een gebied en/of een gebouw wordt gezocht. Dit kan alleen een succes worden in goede samenwerking tussen private & publieke partijen - de kracht van Kim.

De opdracht bestaat uit:

  • Gebiedsontwikkelingen van Motus – samenwerking met gemeenten in de regio Haaglanden opzetten
  • Als Ambassadeur optreden voor Motus & Denkstof
  • Business events voor het huidige concept Mooof Den Haag helpen verder te vermarkten ( commerciëler wegzetten): het restaurant & de vergaderruimten meer voor externe gebruikers beschikbaar stellen. Hiervoor zet Kim onderlinge combinaties & arrangementen op met de huurders, het restaurant en de vergaderruimten. Daarnaast zoekt zij de samenwerking op met organisaties in de nabije omgeving en onderhoudt Kim deze relaties.

Moore Projectmanagement & Advies

Om het broedplaatsbeleid voor de gemeente Den Haag t.b.v. gecertificeerde kunstenaars en creatieve bedrijven, zoals fotografen, designers etc. te ontwikkelen, heeft Moore - Ria de Waal als broedplaatsmakelaar - Kim ingehuurd, met name voor haar grote netwerk binnen de vastgoedwereld in de regio Den Haag. Opdracht is om samen in gesprek te komen en gaan met vastgoedeigenaren, vastgoedbemiddelaars, leegstandsbeheerders en conceptbedenkers van bedrijfsverzamelgebouwen om tot een goed beleid voor de gemeente Den Haag te komen.

Stichting Met je hart

Stichting Met je hart wil eenzaamheid tegengaan door het mogelijk maken van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Het hogere doel van Met je hart is buurtbewoners te inspireren om zelf in beweging te komen en zich te verbinden met deze ouderen.

Als coördinator heeft Kim de organisatie opgestart, het lokale team gevormd en de juiste verbindingen gelegd. Als coördinator is Kim het gezicht van Met je hart in de gemeente Leidschendam-Voorburg en signaleert en verzilvert zij de kansen voor het uitbouwen van Met je hart in de regio Haaglanden.

Uit eten staat voor genieten, plezier, samen zijn met geliefden en vrienden en geluk delen met elkaar, en dit alles in een warme sociale context. Zou het nu niet mooi zijn als we een beetje van dit gevoel kunnen delen met ouderen die in eenzaamheid door het leven gaan? Naast ontmoetingen in restaurants organiseert de Stichting ook andere waardevolle ontmoetingen in theaters, in combinatie met scholen/jongeren etc. Meer informatie: www.eetmetjehart.nl.

Meer weten of interesse om ook als vrijwilliger iets te betekenen voor de Stichting Met je hart ? Neem contact op met Kim via kim@verbindendatloont.nl of via het contactformulier.